Наша кафедраІсторія

Викладання права в наш час, як і століття тому, неможливо уявити без вивчення кримінально-процесуального права. Наукові дослідження та педагогічні традиції в цій галузі права в місті Одесі та на Півдні України мають давню історію і беруть свій початок ще з часів славетного Рішельєвського ліцею та Новоросійського університету. Досить сказати, що ще в Рішельєвському ліцеї читалося практичне судочинство, а у Новоросійському університеті кримінальний процес викладався на кафедрі кримінального права з кримінальним судоустроєм і судочинством.
Серед відомих дослідників кримінального процесу на Півдні України XIX століття слід назвати професора В.М. Палаузова - автора багатьох робіт з кримінального права і судочинства, укладача кримінально-та цивільно-процесуальних кодексів, який вперше здійснив фундаментальне дослідження участі народних представників в кримінальному судочинстві. На жаль, незаслужено був забутий професор Рішельєвського ліцею Володимир Альбертович Ліновський, роботи якого були присвячені історії права, у тому числі і генезису кримінального судочинства. Цікавою є його "Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России", виданий в Одесі в 1849 р., перевиданий у 2001 р. в Росії (Линовский В. А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России. - М.: "ЛексЕст", 2001). 


      Після 1917 року викладання кримінального процесу було продовжено в Одеському державному університеті ім. І.І. Мечникова (на юридичному факультеті, а з 1993 р. - в Юридичному інституті). З 1997 р. кримінальний процес викладається в Одеській державній (з 2000 р. - національній) юридичній академії.

      В історії кафедри кримінального процесу особливо слід відзначити такі віхи її становлення:
  •     1865 - створення в складі Новоросійського університету кафедри кримінального права з кримінальним судоустроєм і судочинством. Так вже повелося в університетській традиції - засновувати кафедри, що поєднують у своєму складі науковців, які досліджують кілька близьких дисциплін, які з плином часу виокремлюються в більш спеціалізовані кафедри, будучи "лакмусом" переходу навчального закладу на більш високий рівень викладання та наукових досліджень, підвищення спеціалізації викладачів.
  •     1967 рік - у складі Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова створюється кафедра кримінального права, процесу та криміналістики. На ній продовжили викладання у тому числі кримінального процесу та спецкурсів кримінально-процесуального профілю.
  •     Вересень 1991 року - рішенням Вченої ради юридичного факультету, а потім і Вченої ради Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова кафедра кримінального права, процесу та криміналістики була розділена на дві: кафедру кримінального процесу та криміналістики і кафедру кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права.
  •     Січень 1998 року - створена кафедра кримінального процесу Одеської державної юридичної академії, яку очолив доктор юридичних наук Юрій Павлович Аленін.
     В даний час кафедра кримінального процесу входить до складу Інституту прокуратури та слідства (директор кандидат юридичних наук, доцент Вадим Миколайович Підгородинський) Одеської національної юридичної академії (президент, голова комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, член Вищої Ради Юстиції України, професор Сергій Васильович Ківалов).

     У різний час на кафедрі працювали і викладали кримінальний процес кандидати юридичних наук Іван Олексійович Крючатов, який захистив дисертацію на тему "Правова природа порушення кримінальної справи у радянському кримінальному процесі"; І.В. Михайлов, який виконав кандидатську дисертацію за темою "Органи дізнання"; Наталія Анатоліївна Дрьоміна (в даний час - доцент кафедри міжнародного права Академії), яка захистила дисертаційне дослідження на тему "Захист у кримінальному судочинстві осіб, які мають психічні аномалії"; Олександр Борисович Муравін, який захистив у 1987 році кандидатську дисертацію за темою "Проблеми мотивування процесуальних рішень слідчого" (в даний час працює в Одеському державному університеті внутрішніх справ). На кафедрі також захистили кандидатські дисертації Є. Уткін, який розробляв проблеми використання науково-технічних засобів при судовому розгляді кримінальних справ.

      Окремої уваги заслуговує Титан вітчизняного кримінального процесу та криміналістики - Віктор Павлович Колмаков, доктор юридичних наук, автор багатьох монографій присвячених кримінальному процесу (досить згадати його "Слідчий огляд", роботу, яка й досі залишається актуальною), завдяки якому викладання кримінального процесу та наукові дослідження в цій галузі права вийшли на сучасний високий рівень. Найкращі студенти Судово-прокурорського факультету (а тепер - Інституту прокуратури та слідства) Академії за високі досягнення у навчанні та студентської наукової роботи нагороджуються стипендією ім. В.П. Колмакова.

      І в наш час кафедра кримінального процесу разом з іншими кафедрами Одеської національної юридичної академії продовжує виконувати своє головне завдання - підготовку фахівців-юристів для роботи в суді та правоохоронних органах: прокуратурі, органах МВС, СБУ (головним чином на слідчу роботу), адвокатурі.