Пожар Вадим Георгійович


Контактна інформація:

e-mail: pvg_profy@mail.ru
web:

Коротка біографічна довідка:

Народився

Сфера наукових інтересів:

Розробив такі навчальні курси:


Читає лекції з таких курсів:


Публікації:

1. Пожар В.Г. Институт представительства в уголовном процессе: понятие и цели / В.Г. Пожар // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 27. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – С. 38-42.

2. Пожар В.Г. Підстави та передумови виникнення представництва в кримінальному судочинстві / В.Г. Пожар // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 32. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – С. 345-350.

3. Пожар В.Г. Схожість та відмінність процесуального представництва у кримінальному та адміністративному судочинстві / В.Г. Пожар // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 35. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – С. 304-308.

4. Пожар В.Г. Участь добровільних представників на досудових стадіях кримінального процесу: деякі проблемні питання  / В.Г. Пожар // Вісник прокуратури. – 2009. – № 4. – С. 63-70.

5. Пожар В.Г. Щодо класифікації представництва у кримінальному судочинстві / В.Г. Пожар // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 144-146.

6. Пожар В.Г. Проблеми представництва свідка у кримінальному судочинстві України / В.Г. Пожар // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 4 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09pvgsks.pdf

7. Пожар В.Г. Відмінні риси добровільного та законного представництва у кримінальному судочинстві / В.Г. Пожар // Перспективи розвитку юридичної науки очами молоді : зб. наук. праць. – Миколаїв : МНЦ ОНЮА, 2008. – С. 69-73.

8. Пожар В.Г. Участь добровільних представників на досудових стадіях кримінального процесу / В.Г. Пожар // Процесуальні, тактичні та психологічні проблеми, тенденції і перспективи вдосконалення досудового слідства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (30 травня 2008 р.). – О., 2008. – С. 75-79.

9. Пожар В.Г. Щодо визначення кримінально-процесуальної функції представника / В.Г. Пожар // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М. Михеєнка та М.Й. Штефана. – Київ : ВГЛ “Обрій”, 2009. С. 220-223.

10. Пожар В.Г. Представництво прокурором інтересів осіб або держави у кримінальному судочинстві / В.Г. Пожар // Правове життя сучасної України : тези доповідей Міжнар. наук. конф. професор.-виклад. і аспірант. складу. – О. : Фенікс, 2009. – С. 577-578.

11. Пожар В.Г. Щодо представництва свідка у кримінальному судочинстві / В.Г. Пожар // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.). – О., 2009. – С 509-511.

12. Пожар В.Г. Особливості представництва юридичних осіб у кримінальному судочинстві / В.Г. Пожар // Правове життя сучасної України : тези доповідей Міжнар. наук. конф. професор.-виклад. і аспірант. складу. – О. : Фенікс, 2010. – С. 569-571.

Comments