Дришлюк Катерина Володимирівна

Коротка біографічна довідка:
Народилася 27 вересня 1956 року. 
У 1973 році закінчила СШ №77 м. Одеси.
У цьому ж році поступила до Одеського державного університету ім. Мечникова на юридичний факультет.
У 1978 році закінчила юридичний факультет ОДУ. 
 
Сфера наукових інтересів: проблеми участі захисника в кримінальному процесі
 
 Розробив такі навчальні курси: "Адвокат в кримінальному процесі"
 Читає лекції з таких курсів: кримінальний процес (факультет МПВтаЮЖ)
 
Публікації:
1)     Дрішлюк К.В. Надання безоплатної правової допомоги населенню фахівцями в галузі права: окремі питання // Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 37-40. / 0,2 ум. др. арк.
2)     Дрішлюк К.В. Про деякі питання реалізації права на захист в кримінальному процесі // Збірник: Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького ун-ту управління та права. – 2005. - № 4. / 0,2 ум. др. арк.
3)     Дришлюк К.В. Надання безоплатної правової допомоги в кримінальному процесі // Актуальні проблеми держави і       права. –      Вип.27. – Одеса, 2006. – С.20-25/ 0,25 др.арк.
4)     Уголовно-процессуальный кодекс  Украины: Научно-практический комментарий / 2-е изд. доп. и изм. Под общей редакцией В.Т.Маляренко, Ю.П.Аленина. – Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 968 с. / 57,2 ум. др. арк.
5)     Уголовно–процессуальный кодекс Украины / Под общ. ред. В.Т.Маляренко, Ю.П.Аленина. – Х.: Одиссей, 2006. 57,2 др.арк.
6)     Аленин Ю.П., Тищенко В.В., Аркуша Л.И. Расследование тяжких преступлений:          Научно–практическое пособие. – Харьков: Одиссей, 2006 (Аленин Ю.П. – С.13–44; 62–98; 139–163). 3,8 др.арк.
7)     Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 944 с.  39,33 др. арк.
8)     Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2009. – 816 с. 32,64 др. арк.
9)     Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. Издание пятое, дополненное / Ю.П. Аленин, М.Р. Аракелян, Е.Н. Гидулянова и др. Под общей редакцией В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина.    Х.: Одиссей, 2009. – 1008 с.  40,32 др. арк.
10)     Кримінальний процес України: Навчальний посібник для підготовки до іспиту / За заг. ред. Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ "Одіссей", 2010. – 328 с./ 25 др.арк.
11)     Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2010. – 944 с. / 57,5 др.арк.
 
 
Comments