Ділова гра "Екстрадиційний процес"

Для перевірки знань студентів з теми 4 спецкурсу "Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві" та набуття ними практичних навичок щодо складання процесуальних документів проводиться ділова гра "Екстрадиційний процес".


Студенти академічної групи діляться на дві групи: 

а) особи, що знаходяться на території Запитуючої держави "Україна-1":
 • слідчі - члени слідчої групи, у провадженні якої знаходиться кримінальна справа за обвинуваченням запитуваної особи у вчиненні злочину;
 • прокурор області, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням;
 • суддя місцевого суду за місцем проведення досудового слідства;
 • представник НЦБ Інтерполу в Україні-1;
 • представник Державного департаменту з питань виконання покарань;
 • Генеральний прокурор України-1
б) особи, що знаходяться на території Запитуваної держави "Україна-2":
 • запитувана особа;
 • її захисник (захисники);
 • керівник органу дізнання за місцем проживання запитуваної особи на території Запитуваної держави;
 • суддя місцевого суду за місцем проживання запитуваної особи;
 • прокурор області, що здійснює нагляд за дотриманням законів органом дізнання;
 • представник Державного департаменту з питань національностей та релігій;
 • представник НЦБ Інтерполу в Україні-2;
 • представник Державного департаменту з питань виконання покарань;
 • Генеральний прокурор України-2
Гра проводиться за законодавством України, відповідно до положень Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 р.
Мета учасників ділової гри - оволодіти практичними навичками учасників екстрадиційного процесу.
Цілі:
 • ознайомитися з спеціальним статусом представляємих суб’єктів екстрадиційного процесу;
 • навчитися складати процесуальні та інші акти, пов’язані з екстрадиційним процесом;
 • визначити колізійні норми, що регламентують екстрадиційний процес та прогалини у правовому регулюванні екстрадиційного процесу.

Нормативно-правові акти з теми ділової гри:
У частині ознайомлення з судовими рішеннями рекомендуємо використовувати  Єдиний державний реєстр судових рішень України.


Склад та ролі учасників гри (погрупно).

Питання щодо проведення гри