Мурзановська Аліна Владиславівна


Контактна інформація:

e-mail: av_murzanovskaya@hotmail.com

Коротка біографічна довідка:

Народилася 14 лютого 1969 року в м. Вінниці.
У 1986 році закінчила із срібною медаллю середню школу.
У 1991 році закінчила з відзнакою Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова.
Після закінчення в 2006 році з відзнакою Одеської національної юридичної академії - асистент кафедри кримінального процесу.
 
Сфера наукових інтересів:
Заходи примусу в кримінальному процесі: теоретичні та організаційно-правові проблеми.
 
Веде семінарські заняття з кримінального процесу (САФ 3, 4 курси).

Публікації:
1. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общей редакцией В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. - Х.: ООО "Одиссей", 2007. - 1008 с. (в соавторстве).
2. Мурзановська А.В.Про деякі аспекти кримінально-процесуальної відповідальності // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 32 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. - Одеса: Юридична література, 2007. - с. 339-344.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 944 с. (у співавторстві).
4. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 816 с. (у співавторстві).
5. Мурзановская А.В. Уголовно-процессуальная ответственность // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу /Відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – С.573-575.
6. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. 2-ге вид. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2010. (у співавторстві).

Comments