Гідулянова Євгенія Миколаївна


Контактна інформація:

e-mail:
web:

Коротка біографічна довідка:

Народилася

Сфера наукових інтересів:

Розробив такі навчальні курси:


Читає лекції з таких курсів:


Публікації:
1. Гидулянова Е.Н. К вопросу о правовом статусе лиц, не достигших возраста с которого возможна уголовная ответственность //Актуальные проблемы государства и права: Зб. науч. тр. – Вып. 10. – Одесса: Юрид. л-ра, 2002. – С. 122-126.
2. Гідулянова Є.М. Процессуальные особенности расследования контрабанды, совершенной несовершеннолетними //Митна справа. – Наук.-аналіт. журнал. – Вип. 2. – Львів: ТзОВ “Митна газета”, 2002. – С. 41-45.
3. Гідулянова Є.М. Ответственность несовершеннолетних за нарушение таможенных правил и контрабанду //Митна справа. – Наук.-аналіт. журнал. – Вип. 5. – Львів: ТзОВ “Митна газета”, 2002. – С. 44-48.
4. Гідулянова Є.М. Малолітня особа як учасник кримінально-процесуальних правовідносин //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Вип. 27. – Одеса: Юрід. л-ра, 2006. – С. 42-45.
5. Гідулянова Є.М. Проблемні аспекти процесуального положення малолітньої особи під час провадження у суді першої інстанції //Матер. міжнар. наук.-практ. конф. “Треті Прибузькі юридичні читання” (м. Миколаїв, 23-24 листопада 2007 р.) – Миколаїв: Іліон – 2007. – С.270 – 274. 
6. Гідулянова Є.М. Попередній розгляд суддею справ малолітніх, як один із процесуальних механізмів вдосконалення судочинства у справах про суспільно небезпечні діяння малолітніх //Матер. міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми, тенденції і перспективи розвитку права в Україні” (м. Одеса, 7 – 8 грудня 2007 р.) – Одеса: Міжнар. гуманітар. ун-т, 2007. – Вип. 7. – С.268 – 270. 
Науково-практичний коментар до глави 36 “Науково-практичного коментарю до Кримінально-процесуального кодексу України” //За заг. ред. В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Харків: Одисей – 2005 – С. 919 – 946.Comments