КПК України 2012

Відображається 141 елементів
НазваКатегорія
Сортувати 
 
Сортувати 
 
НазваКатегорія
Абламський С.Є. Окремі аспекти відновного правосуддя в частині примирення потерпілого з обвинуваченим за новим кримінальним процесуальним законодавством України // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) провадження на підставі угод 
Абламський С. Є. Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, у кримінальному судочинстві // Право і безпека. - 2012. - № 3(45). цивільний позов 
Антонюк О. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ ЯК НОВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ // Вісник Львівського університету. Серія юридична 2010. Випуск 51 субєкти кримінального процесу 
АрешонковВ.В. . Загальні засади судової експертизи за новим КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ України: порівняльно-правови й аналіз // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 1. докази та доказування 
Арушанян К.К. Функції прокурора у кримінальному провадженні з виконання судових рішень // Часопис Академії адвокатури України 2012. - №4 (17) субєкти кримінального процесу 
Бабкова В. Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №3 (27). субєкти кримінального процесу 
Басиста І.В. Проблеми унормування окремих процесуальних рішень слідчого у проекті кримінально-процесуального кодексу України дізнання та досудове слідство 
Баулін О.В. Верховенство права і законність в кримінальному процесі України принципи кримінального процесу 
Беднарська В.М. Питання можливості реалізації перегляду судових рішень Верховним судом України перегляд справ ВСУ 
БірюковаА. М. , Островська М. А. Модель змагальності за проектом Кримінального процесуального кодексу України (у порівнянні з іншими країнами світу) // Адвокат. - 2012. - №4 (139).  принципи кримінального процесу 
Благута Р.І., Кіпрач І.С. ПРИВІД ЯК ЗАХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 4 (2012) Заходи процесуального примусу (забезпечення кримінального провадження) 
Бобечко Н.Р. НЕПРАВИЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ПІДСТАВ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №2 (15). апеляційне провадження 
Бобечко Н. Р. Провадження з перевірки судових рішень у проекті КПК України: здобутки і прорахунки / Н.Р. Бобечко // Альманах права. – 2012 . – Вип. № 3.  апеляційне провадження 
Богунов В. Процесуальне прискорення. Строки розслідування й розгляду кримінальних справ новий КПК визначає трьома критеріями розумності // Закон і бізнес. – 2012. - №4. принципи кримінального процесу 
Борозенний І. О., Юхно О. О. Особливості використання мережі Інтернет та автоматизованих інформаційно-пошукових систем для забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) слідчі дії 
Бояров В. І. Скорочена процедура судового слідства та угода про визнання вини: проблемні питання нового Кримінального процесуального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства № 4(7).2012 судовий розгляд 
Веліканов С. В. Інтерпретація терміна «факти та обставини» в контексті статті 84 Кримінального процесуального кодексу України // Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 12. докази та доказування 
Вільгушинський М. Й. , Ліхолєтова Ю. А. До питання застосування домашнього арешту як запобіжного заходу відповідно до кримінального процесуального кодексу України // Адвокат. - 2012. - №11 (146) Заходи процесуального примусу (забезпечення кримінального провадження) 
Вільгушинський М. Й., Сіроткіна М. В. Погоджувальне правосуддя у кримінальній юстиції України: актуальні проблеми впровадження та застосування // Часопис цивільного і кримінального судочинства № 6(9).2012 медіація та відновне правосуддя 
Водько М.П. ГАРМОНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ І ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПРАВОВИХ НОРМ У ПРОЕКТІ НОВОГО КПК УКРАЇНИ // Південноукраїнський правничий часопис. - 2012. - №1. дізнання та досудове слідство 
ВССУ о гражданских исках в новом УПК цивільний позов 
В’юник М.С. Законна сила вироку у кримінальному процесі /// Форум права. - 2012. - №2.  судовий розгляд 
Гловюк.І.В. ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ У ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 2. субєкти кримінального процесу 
Городовенко В. В. Належна правова процедура як загальновизнаний стандарт функціонування судової влади // Адвокат. - 2012. - №5 (140). мета та завдання кримінального процесу 
Гребенюк С. Чого чекати від нового адвокатського закону в контексті реформи кримінальної юстиції // Закон і Бізнес. - 2012. - №29 (1068). субєкти кримінального процесу 
Григор’єва І.В. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ (тези виступу) судовий розгляд 
Данилюк Т.М. Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні // Форум права. – 2012. - №3. принципи кримінального процесу 
Діденко О.Є. Судовий дозвіл на негласні дії та заходи, пов’язані з обмеженням прав громадян: порівняння існуючого порядку з новаціями проекту КПК України слідчі дії 
Дродзов О.М. До проблеми нормативного визначення нормативного змісту підстав для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами Стаття розміщена у випуску 4 Матеріалів постійно діючого науково-практичного семінару (19 жовтня 2012року) (Д70 Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. м. Харків, Вип. № 4 - Х.: ТОВ "Оберіг", 2012. - 448с. нововиявлені обставини 
ДудаВ.Я. . ЗАСАДА ГЛАСНОСТІ І ВІДКРИТОСТІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 1. принципи кримінального процесу 
Дунаєва А.В. Заходи забезпечення кримінального провадження, що застосовуються під час встановлення місцезнаходження підозрюваного, який ухиляється від органів досудового розслідування // Митна справа. – 2013. - №1. – Ч. 2. – Кн. 1.  Заходи процесуального примусу (забезпечення кримінального провадження) 
Єні О.В. Оцінка прокурором обставин, які характеризують особу обвинуваченого // Часопис Академії адвокатури України 2012. - №4 (17) судовий розгляд 
Єфіменко.І.М. Поняття та ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКраїни // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 1. принципи кримінального процесу 
Задоя К.П. Положення кримінального процесуального кодексу україни 2012 року як орієнтири при підготовці проекту закону україни про кримінальні проступки // Адвокат. - 2012. - №10 (145) дізнання та досудове слідство 
Зарубенко О.В. . ВИДИ ОГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 2. слідчі дії 
Зеленськимй С.М. Утвердження принципів верховенства права і законності у кримінальному судочинстві України // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – №2(6) принципи кримінального процесу 
Калужинський О.В. Оцінка суддею доказів, поданих сторонами в стадії попереднього розгляду кримінальної справи // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №2 (15). підготовче провадження 
Калюжна Л.Є. ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ // Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №3(16). слідчі дії 
Карабут Л.В. «Розумність» строків як принцип кримінально-процесуальної діяльності // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №2 (15). принципи кримінального процесу 
Карабут Л.В. Щодо формування доказів під час досудової кримінальної процесуальної діяльності за новим КПК / Л. В. Карабут // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5) докази та доказування 
Кобернюк В.М. Взаємодія суду, прокурора та інших учасників кримінального провадження при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності // Часопис Академії адвокатури України 2012. - №4 (17) дізнання та досудове слідство 
Ковалева Н.В. Діяльність суду під час досудового провадження, як одна із складових інституту оскарження // Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №3(16). дізнання та досудове слідство 
Когутич І.І. Проект КПК України: негласні слідчі (розшукові) дії // Митна справа №6(78)’2011, частина 2, книга 1. слідчі дії 
Кожевніков Г. Заходи забезпечення кримінального провадження // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №3 (27). Заходи процесуального примусу (забезпечення кримінального провадження) 
Корчева Т.В. Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Форум права. - 2012. - №2.  субєкти кримінального процесу 
Корякін Р.В. Місце слідчого у "реформованому" кримінальному судочинстві  субєкти кримінального процесу 
Кривонос І. С. Здійснення розшуку підозрюваного за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) дізнання та досудове слідство 
Кривонос І. С. Зупинення досудового розслідування у випадку, якщо підозрюваний переховується від органів слідства та суду, в контексті нового Кримінального процесуального кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. - № 3 (58) дізнання та досудове слідство 
Кривонос І. С. Інститут зупинення провадження в контексті проекту Кримінально-процесуального кодексу України // ВІСНИК Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2012. - №1 (56). дізнання та досудове слідство 
Курдюков В. В. Деякі питання обов’язкового проведення експертизи в контексті реформування кримінального судочинства України // Адвокат. - 2012. - №7 (142).  слідчі дії 
Курдюков В.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕНІ // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №2 (15). докази та доказування 
Кучер В.О., Сав’юк О.В. УГОДА ПРО ПРИМИРЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 4 (2012)  провадження на підставі угод 
КУЧИНСЬКА О.П. Принцип недоторканості житла чи іншого володіння особи у кримінальному процесі // Вісник Академії адвокатури України. - 2012. - №2 (24).  принципи кримінального процесу 
Кучинська О. П. Принцип поваги до честі і гідності людини у кримінальному процесі // Адвокат. - 2012. - №4 (139). принципи кримінального процесу 
Лапкин А.В. Прокурор в договорных процедурах в уголовном судопроизводстве Украины: реалии и перспективы // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2012. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. провадження на підставі угод 
Левендаренко О.О. Сторони обвинувачення та захисту в контексті реалізації принципу змагальності у стадії досудового розслідування // ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ № 1(27) – 2012 субєкти кримінального процесу 
Легких К.В. Катування: чи є зміни на краще у зв’язку з прийняттям нового КПК України //Вісник Академії адвокатури України. - 2012. - №3.  дізнання та досудове слідство 
Легких К.В. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: ПИСЬМОВЕ КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ // Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №3(16). касаційне провадження 
Литвинчук О.І. Щодо процесуальної незалежності та самостійності слідчого за проектом КПК  субєкти кримінального процесу 
Ліхолєтова Ю. А. До питання запровадження інституту медіації згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України // Адвокат. - 2012. - №12 (147) медіація та відновне правосуддя 
Лобойко Л.М. Реформування кримінально-процесуального законодавства у частині регламентації окремих питань доказування // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – №2(4).  докази та доказування 
Ломакін А.О. Щодо функції процесуального керівництва прокурором району досудовим розслідуванням // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2010. - №1.  субєкти кримінального процесу 
Лук’янчиковЄ. Д. , Лук’янчиковБ. Є. Зняття інформації з каналів зв’язку – засіб формування судових доказів / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5). слідчі дії 
Луцик. В.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ // Митна справа. – 2013. - №1. – Ч. 2. – Кн. 1.  субєкти кримінального процесу 
Луцик В. Інститут повернення кримінальної справи прокурору: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). підготовче провадження 
Ляш А,О. Благодир В.С. Захисник як суб’єкт доказування в судових стадіях кримінального процесу // Адвокат. - 2012. - №10 (145) судовий розгляд 
Ляш А.О. ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ // Митна справа. – 2013. - №1. – Ч. 2. – Кн. 2. докази та доказування 
Ляш А.О. Ліщенко В.М. Затримання підозрюваного у справах про одержання хабара // Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №3(16). Заходи процесуального примусу (забезпечення кримінального провадження) 
Ляш А.О. Ліщенко В.М. Поняття доказів у кримінальному процесі Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – №2(6) докази та доказування 
Мала О.Р. Підготовка та пред’явлення прокурором позову у кримінальному провадженні: актуальні питання у світі набрання чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Часопис Академії адвокатури України 2012. - №4 (17) цивільний позов 
Мархевка О.В. УЧАСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА У ПРОВАДЖЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 4 (2012) субєкти кримінального процесу 
Матвієвська Г.В. Заочне провадження в кримінальному процесі та об’єктивні чинники його застосування // Форум права. - 2012. - №1.  судовий розгляд 
Матейко Ю.М. Суть відкладення судового розгляду та його розмежування з іншими інститутами // Часопис Академії адвокатури України 2012. - №4 (17) судовий розгляд 
Меркулов С.М. Обвинувачення у контексті положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №2 (15). загальні положення кримінального процесу 
Меркулов С.М. Реалізація обвинувачення: поняття, сутність, етапи за новим кримінальним процесуальним законодавством // Форум права. - 2012. - №2.  загальні положення кримінального процесу 
Міщенко С. М. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти // Часопис цивільного і кримінального судочинства № 6(9).2012 субєкти кримінального процесу 
Мовчан А. В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності –2012. - №3. ОРД 
Мусієнко І. І. Тактика використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному провадженні // Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 12 докази та доказування 
Оверчук С.В. Становлення інституту присяжних в умовах набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – №2(6) субєкти кримінального процесу 
Омельяненко А.С. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ (ОГЛЯД НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА) // НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія: Юриспруденція Випуск 4, 2012 слідчі дії 
Перепелиця С. І. Правова природа кримінального провадження у формі приватного обвинувачення та його правова регламентація за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) приватне обвинувачення 
Пилипенко Д.О. ФУНКЦІЯ ПРОКУРОРА НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №2 (15). субєкти кримінального процесу 
Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування // Адвокат. - 2012. №9 (144).  Заходи процесуального примусу (забезпечення кримінального провадження) 
Попелюшко В.О. Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора // Адвокат. - 2012. - №10 (145) дізнання та досудове слідство 
Попович О. В. (м. Київ) Зародження інституту процесуального керівництва прокурора у кримінальному провадженні // Публічне право. - 2012. - №3(7).  субєкти кримінального процесу 
Пчолкін В.Д. Янович Ю.П. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства // Форум права. – 2011. - №4. кримінально-процесуальне право 
Пшенічко С.О.. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СКАРГ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 2. дізнання та досудове слідство 
Русанова О.Г. Концептуальні основи механізму кримінального провадження за спрощеною формою кримінально-процесуальна форма 
Сахно Р. І. Деякі особливості забезпечення права на захист за Кримінальним процесуальним кодексом України (порівняльно-правовий аналіз) // Часопис цивільного і кримінального судочинства № 6(9).2012 принципи кримінального процесу 
Сервецький І.В. Юрченко О.М. Редька В.В. Спеціальна діяльність правоохоронних органів, що здійснюється під час проведення гласних, негласних слідчих (розшукових) дій // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №2 (15). ОРД 
Сердюк В. В., Бабанли Р. Ш. Загальні засади міжнародного співробітництва при наданні міжнародної правової допомоги у кримінальних справах: процесуальний аспект // Часопис цивільного і кримінального судочинства № 6(9).2012 міжнародне співробітництво 
Середа Г. Особливості угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). провадження на підставі угод 
Сиза Н.П. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – №2(6) субєкти кримінального процесу 
Сисоєнко Г. І. До проблеми мови у кримінальному судочинстві України // Часопис цивільного і кримінального судочинства № 4(7).2012 принципи кримінального процесу 
Скулиш Є.Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України // Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 618. Правознавство. слідчі дії 
Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). дізнання та досудове слідство 
Сліпченко В.І. Перспективи реформування оперативно - розшукової діяльності (в контексті розробки нового КПК України) ОРД 
Смоков С.М. Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Форум права. - 2012. - №2. Заходи процесуального примусу (забезпечення кримінального провадження) 
Соловей Г. В. Дія принципу змагальності у підготовчому судовому провадженні кримінальних справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. - № 3 (58) підготовче судове провадження 
Соловей Г. В., Теремецький В. І. Актуальні проблеми реформування досудового кримінального провадження // Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 12. дізнання та досудове слідство 
Сорока С.О. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАТРИМАННЯ // Митна справа. - 2012. - № 3, ч.2, кн.1 Заходи процесуального примусу (забезпечення кримінального провадження) 
Стащак М.В. , Мазур Л.А. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОВС УКРАЇНИ // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 1. слідчі дії 
Сторожик Я.Б. ЗМІСТ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ ПРИ НАДАННІ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск № 3’2012 міжнародне співробітництво 
Сторожик Я.Б. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЕКСТРАДИЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 4 (2012) міжнародне співробітництво 
Татаров О.Ю. ПРАКТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 4 (2012) дізнання та досудове слідство 
Татаров О.Ю. Роль досудового провадження у контексті реформування системи кримінальної юстиції в Україні // Митна справа. - №2(80)’2012, частина 2, книга 1. дізнання та досудове слідство 
Теремецький В.І. Особливості впровадження суду присяжних за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Форум права. – 2012. - №3. судовий розгляд 
Тищенко С. В. (м. Новомиргод, Кіровоградської обл.) Інститут взаємодії сторони обвинувачення за Кримінальним процесуальним кодексом України // Публічне право. - 2012. - №4 (8).  субєкти кримінального процесу 
Толокольніков С.В. Право юридичної особи на відшкодування немайнової шкоди в кримінальному судочинстві за КПК України 2012 року // Часопис Академії адвокатури України 2012. - №4 (17) цивільний позов 
Толочко О. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). субєкти кримінального процесу 
Толочко О. Роль рішень Європейського суду з прав людини в механізмі кримінального процесуального регулювання // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №3 (27). кримінально-процесуальне право 
Туманянц А.Р. Суб’єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (за КПК України 2012 р.) // Форум права. – 2012. - №3. дізнання та досудове слідство 
Турман.Н.О. Особливості правових наслідків відмови від обвинувачення для суду та прокурора // Митна справа. – 2013. - №1. – Ч. 2. – Кн. 1.  судовий розгляд 
Фаринник В. Домашній арешт – альтернатива триманню під вартою // Юридичний вісник України. - 2012. - №25. Заходи процесуального примусу (забезпечення кримінального провадження) 
Фаринник В. І. Деякі особливості досудового провадження в спрощеному порядку // Право і безпека. - 2012. - № 3 (45). дізнання та досудове слідство 
Фаринник В. І. Початок досудового розслідування та особливості кримінального переслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України ВІСНИК Харківського національного університету внутрішніх справ № 2 (57) 2012 дізнання та досудове слідство 
Фаринник В.І. . РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ // Митна справа. 2012. - №4 (82). - Ч.2. - Кн. 2.  слідчі дії 
Фаринник В. НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ // Юридичний вісник України. - 2012. - №26. дізнання та досудове слідство 
Фаринник В. Особливості додержання гарантії недоторканності у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб  провадження щодо окремих категорій осіб 
Фаринник В. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків дізнання та досудове слідство 
Фаринник В. Повідомлення про злочин // Юридичний вісник України. - 2012. - №27.  дізнання та досудове слідство 
Фоміна Т. Г., Юхно О. О. Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) субєкти кримінального процесу 
Фомін С. Б. Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження для ознайомлення: чи вирішить новий процесуальний інститут старі проблеми? // Адвокат. 0 2012. - №7 (142).  дізнання та досудове слідство 
Фомін С.Б. Засоби забезпечення розумності строків кримінального провадження за новим КПК України // Форум права. - 2012. - №2.  принципи кримінального процесу 
ФомінС. Б. Щодо застосування амністії за діючим та новим КПК України // Адвокат. - 2012. - №8 (143).  судовий розгляд 
Футей Б. Роль суду присяжних у США та Україні // Юридичний вісник України. – 2012. - № 46 (907), 47 (908) субєкти кримінального процесу 
Черков В.О. Чистолінов О.М. До питання про співвідношення оперативно - розшукової діяльності й негласних слідчих (розшукових) дій за проектом нового КПК України слідчі дії 
Чистолінов О.М., Черков В.О., Пасєка Д.О. ІМІТУВАННЯ ОБСТАНОВКИ ЗЛОЧИНУ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА ЙОГО ВЧИНЕННЯМ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРОЦЕДУРНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 4 (2012) слідчі дії 
Чурікова.І.В. МІСЦЕ ПРИНЦИПУ ВСЕБІЧНОСТІ, ПОВНОТИ Й ОБ’ЄКТИВНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСТАВИН СПРАВИ В НОВОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 1. принципи кримінального процесу 
Шум. В.В. ВИЯВЛЕННЯ І ВИЛУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЧИ ПРЕДМЕТІВ, ЩО МАЮТЬ ДОКАЗОВЕ ЗНАЧЕННЯ, ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, НА ЯКУ НАКЛАДЕНО АРЕШТ // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 2. слідчі дії 
Шум.В.В. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ НАКЛАДЕННІ АРЕШТУ НА КОРЕСПОНДЕНЦІЮ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ // Митна справа. – 2013. - №1. – Ч. 2. – Кн. 1.  слідчі дії 
Щерба В. М. Провадження в суді присяжних за новим КПК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. - № 3 (58) судовий розгляд 
Щербаковський М. Г. Торопов С.О. Нормативне регулювання використання спеціальних знань в новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) докази та доказування 
Юрчишин В. М. Прокурор як керівник досудового розслідування // Адвокат. - 2012. - №7 (142).  субєкти кримінального процесу 
Юрчишин В.М. Функції безпосередньої участі прокурора у розслідуванні кримінальних справ за новим КПК України: бути чи не бути? Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №2 (15). субєкти кримінального процесу 
Юхно О. О. Актуальні проблеми реформування досудового слідства у сучасному стані розвитку і удосконалення кримінального процесуального законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. - № 3 (58) дізнання та досудове слідство 
Юхно О. О. Окремі аспекти взаємодії слідчих та інших підрозділів органів внутрішніх справ під час розслідування злочинів ВІСНИК Харківського національного університету внутрішніх справ № 2 (57) 2012 дізнання та досудове слідство 
Юхно О.О. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. // Митна справа. - 2012. - №4 (82). - Ч. 2. - Кн. 2. кримінально-процесуальне право 
Юхно О. О. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні нового кримінального процесуального законодавства України // Право і безпека. - 2012. - №3 (45).  субєкти кримінального процесу 
Яковенко С.І. Адвокатське розслідування в умовах реформування кримінально - процесуального законодавства субєкти кримінального процесу 
Яновська О.Г. ЗМАГАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ (тези виступу) принципи кримінального процесу 
Відображається 141 елементів
Comments