Корисні посилання

Відображається 30 елементів
НазваКатегорія
Сортувати 
 
Сортувати 
 
НазваКатегорія
Периодические издания МГИМО Публікації 
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Споріднені кафедри 
Одеська обласна колегія адвокатів Публікації 
сайт Артема Шамардина по уголовному поцессу Публікації 
Уголовный процесс. Сайт Константина Калиновского Публікації 
Юридическая библиотека. Уголовно-процессуальное право Ел. бібліотеки 
Кафедра уголовного процесса КЮИ МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова Споріднені кафедри 
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права Публікації 
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Публікації 
Право і суспільство: Науковий журнал Публікації 
Правова держава: Науковий журнал Публікації 
Проблеми законності Збірник наукових праць Публікації 
Юридична Україна: Науковий журнал Публікації 
Юриспруденція: теорія і практика Науковий журнал Публікації 
Юридическая Россия. Федеральный правовой портал Публікації 
Официальный сайт Епихина А.Ю. Публікації 
Сайт общественного объединения Сутяжник Публікації 
Постанова ПВАК від 15.01.2003 N 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" Для аспірантів 
Международная ассоциация содействия правосудию Публікації 
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и практика его применения: Материалы международной дистанционной научно-практической конференции, состоявшейся 30 апреля 2009 г. — Караганда: КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2009. — 276 с. Публікації 
Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права» (30 ноября 2007 г. — Караганда: КарЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2007. — 232 с) Публікації 
Проблемы уголовно-процессуального права: Мат-лы международ. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию кафедры уголовного процесса / Отв. ред. А. Н. Ахпанов. — Караганда: КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2006. — Вып. 5. — 288 с. Публікації 
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА. Материалы международной дистанционной научно-практической конференции. Выпуск № 3 Карагандинский юридический институт МВД РК имени Б.Бейсенова. Караганда 2004  Публікації 
Судова апеляція: журнал Публікації 
Актуальные проблемы совершенствования законодательства, правоприменения и правовых теорий в России и за рубежом: Материалы Второй Международной научно-практической конференции ( 3 декабря 2009 г.) / Под общ. ред. доктора юриди- ческих наук, проф. В.Л. Кудрявцева. – Челябинск: филиал МПГУ г. Челябинске, ООО «Издательство РЕКПОЛ», 2010. – 387 с. Публікації 
Конституционно-правовые проблемы уголовного права и процесса: Сб. материалов международной научной конференции. Санкт-Петербург, 30-31 октября 2009 г. / Сост. К.Б. Калиновский. Санкт-Петербург: Северо-Западный филиал Российской академии правосудия, - СПб.: Издательский дом "Петрополис", 2010. 368 с. Публікації 
Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Львів, 28 травня 2010 року). – Львів: Видавництво «Галицький друкар», 2010. – 252 с. Публікації 
Стандарты кафедры МЧиГП в отношении подготовки диссертаций  Для аспірантів 
Вісник центру суддівських студій. - 2006. - №9. Публікації 
Вісник центру суддівських студій. - 2005. - №4-5. Публікації 
Відображається 30 елементів
Comments