Новини‎ > ‎

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" щодо міжнародного співробітництва"

опубліковано 16 черв. 2010 р., 05:34 Николай Пашковский   [ оновлено 16 черв. 2010 р., 05:44 ]
11 травня 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон "Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" щодо міжнародного співробітництва" N 2164-VI.
                                

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
Про внесення змін до Закону України
"Про міліцію" щодо міжнародного співробітництва

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про міліцію" ( 565-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із наступними
змінами) такі зміни:
1) статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Співробітництво у сфері діяльності міліції
між Міністерством внутрішніх справ України
та відповідними органами інших держав
і міжнародними організаціями поліції
Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством
внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і
міжнародними організаціями поліції здійснюється відповідно до
законодавства України, міжнародних договорів України, а також
установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом
яких є Україна";
2) частину першу статті 10 доповнити пунктом 31 такого
змісту:
"31) виконувати в межах своєї компетенції запити
правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій
поліції відповідно до законодавства України, міжнародних договорів
України, а також установчих актів та правил міжнародних
організацій поліції, членом яких є Україна";
3) у частині першій статті 11:
пункт 5 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
"іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються
правоохоронними органами інших держав як підозрювані, обвинувачені
у вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання
кримінального покарання, - в порядку та на строки, передбачені
законодавством України, міжнародними договорами України";
доповнити пунктом 32 такого змісту:
"32) звертатися у межах своєї компетенції із запитами до
правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій
поліції відповідно до законодавства України, міжнародних договорів
України, а також установчих актів та правил міжнародних
організацій поліції, членом яких є Україна".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 травня 2010 року
N 2164-VI
Comments